Anayasa Mahkemesi’nden Can Atalay Açıklaması: “Anayasa’ya Açıkça Aykırılık Oluşturur”

TİP Milletvekili Can Atalay’ın, Anayasa Mahkemesi kararına rağmen cezaevinden bırakılmaması tartışması sürüyor. Anayasa Mahkemesi, ikinci kez hak ihlali kararı sonrasında Can Atalay ile ilgili açıklamada bulundu.

TİP Milletvekili Can Atalay, Anayasa Mahkemesi’nin hak ihlali kararı vermesine rağmen Yargıtay’ın kararı uygulamamasıyla cezaevinde kalmaya devam ediyor.

Anayasa Mahkemesi, Yargıtay’ın kararı sonrasında yapılan başvuruyu yeniden görüşmüş ve ikinci kez hak ihlali olduğuna karar vermişti.

Yüksek mahkeme, Yargıtay’ın kararı uygulamayarak Anayasa’yı ihlal ettiğini açıladı.

“Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu 21/12/2023 tarihinde, Şerafettin Can Atalay (3) (B. No: 2023/99744) başvurusunda Anayasa’nın 148. maddesinde güvence altına alınan bireysel başvuru hakkı ile Anayasa’nın 67. maddesinde güvence altına alınan seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakkı ve Anayasa’nın 19. maddesinde güvence altına alınan kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edildiğine karar vermiştir.”

“Somut olayda Anayasa Mahkemesinin ihlal kararının gereği yerine getirilmemiştir. Anayasa Mahkemesi kararlarının yerine getirilmemesi, Anayasa’nın 153. maddesinin altıncı fıkrasında Anayasa Mahkemesi kararlarının yasama, yürütme ve yargı organlarını, idare makamlarını, gerçek ve tüzel kişileri bağlayacağı hükmü ile çatışan bir durumdur. Kararlarının bağlayıcılığına ilişkin bu hüküm Anayasa Mahkemesince bireysel başvuru kapsamında ihlal edildiğine karar verilen anayasal hak ve özgürlükler için de geçerli olan ek bir güvencedir.”

“Öte yandan yeniden yargılama dosyası görevi ve yetkisi olmayan bir mahkemece görülerek Anayasa’nın 142. maddesinin amir hükmüne ve Anayasa’nın 37. maddesinde yer alan tabii hâkim ilkesine açıkça aykırı hareket edilmiştir.”

“Nitekim tam da bu sebeplerle Anayasa’nın 153. maddesinin son fıkrasında Anayasa Mahkemesi kararlarına uyma ve bu kararları değiştirmeksizin yerine getirme hususunda yasama, yürütme ve yargı organları ile idare makamlarına herhangi bir takdir yetkisi tanınmamış veya bu konuda bir istisnaya da yer verilmemiştir.”

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

x