Cezaevindeki Can Atalay’ın avukatları, milletvekilliğinin düşürülmesi kararının iptali için Anayasa Mahkemesi’ne başvuracak

SİNAN TARTANOĞLU

Cezaevindeki Can Atalay’ın avukatlarının, milletvekilliğinin düşürülmesi kararının iptali için Anayasa Mahkemesi’ne başvuracağı öğrenildi. Başvurunun, TBMM Genel Kurulu’nda okunan Atalay hakkındaki Yargıtay kararının “yok hükmünde olduğu” gerekçesi ile yapılacağı belirtildi.

Cezaevindeki Can Atalay’ın milletvekilliği dün TBMM Genel Kurulu’nda; hakkındaki Yargıtay kararının okunması ile düşürüldü. Daha önce üç kez Anayasa Mahkemesi’ne başvuran Can Atalay’ın avukatlarının, vekilliğin düşürülmesi kararının iptali için yeniden Anayasa Mahkemesi’ne başvuracağı öğrenildi.

Yeni başvuruda, “Meclis’te okutulan Atalay hakkındaki Yargıtay kararının ‘hukuken yok hükmünde’ olduğu gerekçesiyle, milletvekilliğinin düşürülmesi işleminin iptalinin talep edileceği” belirtildi.

ATALAY’IN MİLLETVEKİLLİĞİ İKİ İHLAL KARARINA RAĞMEN VE ÜÇÜNCÜ BAŞVURU AYM’DEYKEN DÜŞTÜ

Can Atalay daha önce üç kez Anayasa Mahkemesi’ne başvurmuştu. Yüksek Mahkeme, cezaevindeki Milletvekili Can Atalay’ın haklarının ihlal edildiğine karar vermiş, karar 27 Ekim 2023’te Resmi Gazetede yayınlanmıştı. Mahkeme kararının gerekçesinde; “Anayasa Mahkemesi’nce başvurucu hakkında tespit edilen hak ihlallerinin sonlandırılmasına ve sonuçlarının ortadan kaldırılmasına yönelik olarak; yeniden yargılamanın başlaması, mahkümiyet hükmünün infazının durdurulması ve ceza infaz kurumundan tahliyesinin sağlanması, başvurucunun hükümlü statüsünün sona erdirilmesi, yeniden yargılamada durma kararı verilmesi işlerinin yerine getirilmesi zorunludur” değerlendirmesi yapılmıştı.

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, kararı Yargıtay 3. Ceza Dairesi’ne göndermiş, Yargıtay da Anayasa Mahkemesi’nin kararına uymama kararı almış ve Anayasa Mahkemesi üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.

Can Atalay’ın avukatları, Yargıtay 3. Ceza Dairesi’nin uymama kararının ardından ikinci kez Anayasa Mahkemesi’ne başvurmuştu. Anayasa Mahkemesi, Can Atalay’ın; hakkında verilen ihlal kararının gereğinin yerine getirilmemesi nedeniyle yaptığı ikinci ihlal başvurusu karşısındaki kararını 21 Aralık’ta vermişti. Mahkeme; Can Atalay’ın “bireysel başvuru hakkının” ihlal edildiğine oybirliğiyle; “seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakkı” ve “kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının” ihlal edildiğine oyçokluğuyla karar vermişti. Yüksek Mahkeme, oybirliğiyle; Can Atalay hakkındaki yargılamanın yeniden başlaması, mahkümiyet hükmünün infazının durdurulması, tahliye edilmesi ve yeniden başlayacak yargılamada durma kararının verilmesine karar vermişti. AYM, tüm bunlar için kararın İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderilmesini kararlaştırmıştı.

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi ise 27 Aralık’ta, Atalay hakkındaki ikinci ihlal kararını, ilk ihlal kararında olduğu gibi Yargıtay’a göndermişti. Yargıtay 3. Ceza Dairesi, Anayasa Mahkemesi’nin verdiği ikinci karara da uymamıştı. 3 Ocak’ta verilen kararda, “”Anayasal zorunluluk gereği hükümlü Şerafettin Can Atalay hakkında verilen iş bu kararın bir örneğinin, gereğinin takdir ve ifası için TBMM Başkanlığı’na tekrar gönderilmesine…” ifadeleri kullanılmıştı.

Atalay’ın avukatları ikinci ihlal kararına uyulmamasının ardından yeniden Anayasa Mahkemesi’ne başvurmuştu.

Can Atalay hakkındaki Yargıtay kararı, dün TBMM Genel Kurulu’nda okundu. Yargıtay’ın yazısının okunması ile Can Atalay’ın milletvekilliği, Anayasa’nın 84’üncü maddesinin ikinci fıkrası uyarınca düşmüştü. TBMM Başkanlığı, Meclis’in resmi internet sitesinde aynı gün, Can Atalay’ın bilgilerini “Milletvekilliği sona erenler” sayfasında yayınlamıştı. Atalay cezaevindeyken

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

x