Makarna ihracatında kilogram ortalaması 0,64 dolara yükseldi

Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nden bu yılın ilk 9 ayı sonunda hububat, bak­liyat, yağlı tohumlar ve mamul­leri sektörünün ihracatı 2,8 mil­yar dolar oldu. Güneydoğu’nun toplam ihracatının üçte birini gerçekleştiren hububatçılar, aylık 300 milyon dolar ihracat ortalamasını aşarak bölge ihra­catındaki liderliğini korudu. 9 aylık dönemde sektörün ihraca­tını miktar bazında yüzde 31,2 yükselten bölgedeki işletmeler ihracat gelirlerini ise yüzde 8,6 oranında artırmayı başardı. Bu dönemde en fazla ihraç edilen ürünler makarna, buğday unu ve bitkisel yağlar oldu. Bölgenin aynı dönemdeki makarna ihra­catı 450 milyon doları geçti.

Dünyanın en büyük makarna ihracatçılarından biri olan Tür­kiye’nin bu alandaki önde gelen markaları Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde faaliyet gösteriyor. Makarna ithal etmek isteyen ül­keler için Türkiye, coğrafi konu­mu ile öne çıkıyor. Yine ülkemi­zin sahip olduğu kaliteli buğda­yı yüksek teknolojili tesislerde işleyerek rekabetçi fiyatlarla ih­raç edebilen bir ülke konumun­da bulunuyor. Bu alandaki en güçlü rakibimiz İtalyanlar, Av­rupa’daki ve bölgenin önemli te­darikçisi Kanada’daki kuraklık ve kötü hava koşulları nedeniy­le bir süredir makarnalık buğ­day bulmakta zorlanıyor. Dün­yaca ünlü İtalyan markaları çareyi Türkiye’den durum buğ­dayı ithalatında arıyor. Küre­sel gıda arzında önemli bir ye­ri olan Türkiye’nin toplam ma­karna ihracatının yüzde 65’ten fazlasını durum buğdayının ana vatanı Güneydoğu’da faali­yet gösteren işletmeler yapıyor. Bölgede işlenen ürünlere farklı coğrafyalardan büyük talep olu­yor. Güneydoğu’da ayda ortala­ma makarna ihracatı 50 milyon dolar gelir sağlıyor.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

x