Kamu Birliği Konfederasyonu Kuruldu

Kamu çalışanlarının üye oduğu sendikaların kurduğu konfederasyonların arasına bir yenisi eklendi. Altı farklı iş kolundaki bağımsız sendikaların birleşmesiyle yaklaşık 100 bin kamu çalışanı üyesi olan Kamu Birliği Konfederasyonu, kuruluşunu ilan etti.

Kuruluşunu Cumhuriyet’in 100. yılına ithaf eden Kamu Birliği Konfederasyonu’nun kurucu genel başkanı Osman Kaya, konfederasyon genel merkezinde basın açıklaması yaptı. Kaya, konfederasyonun kuruluş manifestosunu şöyle açıkladı:

“GEÇMİŞ YÜZYILDAN GELECEK YÜZYILA: SENDİKAL MÜCADELENİN DÖNÜM NOKTASI”

“İnsanlık tarihine bakıldığında görülecektir ki ‘ihtiyaç duyulmayan hiçbir şey doğmamış, ihtiyaç duyulan ise tüm zorluklara rağmen ortaya çıkmıştır.’ Bizler, kamu çalışanları olarak, uzun yıllar sendikal mücadelede kamu çalışanlarını tam anlamıyla temsil edecek sendikalara ihtiyaç duyduk. Bu ihtiyaç, kamuda bağımsız ve ilkeli sendikal mücadele verenleri bir araya getirdi. Gerek Sendikalar Kanunu’nun genel toplu sözleşme için konfederasyonlar bazında temsil araması ve gerekse kitlelerin gücünün daha etkin kullanılabilmesi için bağımsız ve ilkeli bir sendikal mücadele ortaya koyan altı sendikanın yönetimleri bir araya gelerek kamu çalışanlarının beklentileri doğrultusunda bir konfederasyon oluşturmak için ilk adımı attık. Cumhuriyet’imizin ikinci yüzyılında, yaklaşık 100 bin kamu çalışanı ile Türkiye’nin en genç, en dinamik, en üretken konfederasyonu, Kamu Birliği Konfederasyonu’nun kuruluşunu ilan etmenin mutluluğunu ve heyecanını yaşıyoruz. Sağlık ve sosyal hizmetler kolunda Genç Sağlık Sendikası; büro, bankacılık ve sigortacılık hizmetleri kolunda Adalet Sen; eğitim, öğretim ve bilim hizmetleri kolunda Genç Eğitim Sen, Diyanet ve vakıf hizmetleri kolunda Diva Sen, yerel yönetim hizmetleri kolunda Genç Belediye Sen ile basın-yayın ve iletişim hizmetleri kolunda Adil Haber Sen bir araya gelerek Kamu Birliği Konfederasyonu’nu kurduk. Bağımsız olarak kurulan ve temel ilkeleri tam bağımsız sendikacılık olan bu altı sendika bir araya gelerek kamu çalışanlarının ihtiyaç ve özlem duyduğu sendikal mücadeleyi başlatmıştır.

Kamu Birliği Konfederasyonu, tam bağımsız, ideolojilerden ve siyasetten arı, gücünü anayasa, kanunlar ve üyelerinden alan, yalnızca üyelerinin ve kamu çalışanlarının talep ve beklentileri doğrultusunda hareket eden, şahsi menfaatleri elinin tersiyle iten, kişiler üzerinden değil ilkeler üzerinden bir sendikal mücadele anlayışıyla doğmuştur. Kamu Birliği Konfederasyonu belirli ilkeler ışığında kurulmuş olup bu ilkeler, hukukun üstünlüğü, adalet, liyakat, objektif kriterler, evrensel insan hakları, etik değerler, şeffaflık ve hesap verilebilirlik, yenilikçi ve çözüm odaklı anlayış, insan onuru ve adil ücrettir. Cumhuriyet’imizin 100. yılında kuruluşunu ilan ettiğimiz Kamu Birliği Konfederasyonu, 29 Ekim 2023 tarihini kamu çalışanları için sendikal mücadelenin dönüm noktası olarak kabul etmekte ve bundan sonra ortaya koyacağı mücadele ile sendikalara ve sendikal mücadeleye de hak ettiği değeri kazandırmayı hedeflemektedir. Kamu Birliği Konfederasyonu, kamu çalışanlarının özlem duyduğu bağımsız ve tarafsız sendikal mücadele ile yıllardır çözülemeyen sorunların çözümü, kamu çalışanlarının mali, sosyal, özlük haklarının iyileştirilmesi, eğitici ve öğretici çalışmalar ile kişisel gelişimlerine destek olunması, sosyal ve kültürel etkinliklerle kamu çalışanlarının iş stresinden uzaklaşıp sosyal hayatın içinde yer almasının sağlanması, doğa ve çevre bilincinin yaygınlaştırılması, bilimsel araştırmaların teşvik edilmesi, sosyal sorumluluk projelerinde yer almalarının sağlanması, üyelerine ve kamu çalışanlarına kreş, burs, misafirhane, otel, motel hizmetleri verilmesi, özel gereksinime ihtiyaç duyanlara destek olunması, engelli çalışanlara ve kadınlara karşı pozitif ayrımcılık yapılmasını amaçlanmaktadır. Hiçbir siyasi görüşü benimsemeyen ve aynı zamanda her siyasi görüşe eşit mesafede bulunan, klasik ideolojilerinden arınmış, ortak değerlerimiz olan milli ve manevi değerleri kırmızı çizgisi olarak benimsemiş, kamu çalışanlarını evrensel insan hakları şemsiyesi altında birleştirmeyi amaçlayan Kamu Birliği Konfederasyonu (KAMU BİR), tüm kamu çalışanlarına ve milletimize hayırlı olsun

Bugün kuruluşunu ilan ettiğimiz Kamu Birliği Konfederasyonu’na, yukarıda belirttiğimiz ilkleri benimseyen; yani adalet isteyen, liyakat isteyen, adil ücret isteyen, insan onuruna yaraşır bir çalışma hayatı isteyen tüm kamu çalışanlarını davet ediyoruz. Gelin, birlik olalım. Gelin, kamuda bir olalım. Gelin, KAMU BİR’de buluşalım.”

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

x